Steeds meer glastuinders hebben zonnepanelen op hun bedrijf. Al jaren is er een duidelijke opwaartse trend te zien. In 2018 beschikt 1 op de 6 glastuinbouwers over zonnepanelen. Het hoogste percentage dat AgriDirect heeft gemeten. Ook het voornemen om te investeren in zonne-energie stijgt.

Dit blijkt uit de GlastuinbouwScanner van AgriDirect. Dit is de jaarlijkse telefonische inventarisatie onder Nederlandse glastuinbouwbedrijven. Glastuinders zijn benaderd met vragen over onder andere bedrijfsactiviteiten, toekomst- en investeringsplannen.

Harde stijging
De stijging van het gebruik van zonne-energie gaat steeds sneller. Het percentage glastuinders dat gebruikmaakt van zonnepanelen stijgt in 2018 met 4,1% naar 15,6%. In 2017 steeg het met 2,3%. Het hoogste percentage is te zien bij bedrijven met een glasopstand van minder dan 5.000 m² (16,3%).

Vaste plantentelers aan kop
Ook de investeringsplannen stijgen onverminderd door. Het percentage is in twee jaar tijd meer dan verdubbeld. In 2016 was ruim 10% van plan om te investeren in zonnepanelen. In 2017 kwam dit neer op 16,5% en in 2018 op 21,2%. Bedrijven met vaste planten steken er met kop en schouders boven uit met een percentage van 36,4%, gevolgd door eenjarige tuin- en perkplanten (27,8%). De glasgroentetelers hebben de minste voornemens om te investeren in zonnepanelen (18,3%).

Dennis Medema, Innovatiespecialist Energie LTO Glaskracht, reageert:
“De toenemende interesse in zonnepanelen past in de toenemende trend van verduurzaming in de glastuinbouw. Glastuinbouwondernemers hebben ook daken van schuren en verwerkingsruimte ‘vrij’ om zonnepanelen te plaatsen om zo een steentje bij te dragen aan de verduurzaming. (Doorzichtige) zonnepanelen op het kasdek zelf is (nog) niet interessant”, aldus Medema.

“Bij de vaste planten en eenjarige tuin- en perkplanten is er meer interesse. Een reden zou kunnen zijn (maar dit is speculeren) dat dit meestal wat extensievere / kleinere bedrijven zijn, vaak geen WKK hebben voor hun stroomvoorziening en daardoor wat eerder geneigd zijn om te investeren in zonnepanelen. Daarmee kunnen ze hun gehele elektriciteitsbehoefte verduurzamen.”

Bron: AgriDirect