Zonnepanelen op bedrijfshal bij glastuin

Al 31,7% van de glastuinders in Nederland maakte in 2020 gebruik van alternatieve energie dit is een stijging ten opzichte van 2019.

Data-actualisatie

Dat blijkt uit resultaten van de jaarlijkse data-actualisatie van AgriDirect die in het najaar van 2020 heeft plaatsgevonden. Ruim 1400 Nederlandse glastuinbouwbedrijven hebben informatie gedeeld over bedrijfsactiviteiten waaronder het gebruik van alternatieve energie zoals zonne-energie.

Kwart glastuinders gebruikt zonne-energie

Het gebruik van alternatieve energie stijgt met 3%. Vorig jaar kwam het percentage uit op 28,6%. Veruit de meest populaire bron van alternatieve energie is het gebruik van zonnepanelen (25,3%). Daarnaast zegt 12% van de tuinders hierin te willen investeren. Slechts 3,1% maakt gebruik van aardwarmte, en 2,4% geeft aan hierin te willen investeren. 68,4% geeft aan geen enkele vorm van alternatieve energie te gebruiken, in 2019 kwam dit percentage neer op 71,4%.

Investeren in zonnepanelen voor uw glastuinbouwbedrijf

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor uw bedrijf op het gebied van alternatieve energiebronnen en klimaattechniek neem dan contact met ons op. Bel voor meer informatie naar 010 5114052 of neem contact op contactformulier.