Keuringen

Het is belangrijk dat uw installatie voldoet aan de noodzakelijke normen en eisen en dat deze dus periodiek gecontroleerd wordt. Ook kan uw verzekering hierom vragen. En bij geval van schade is het ook wenselijk om een keuringsrapport te kunnen overleggen. Voshol is uw partner als het gaat om keuringen en inspecties. Een van onze ervaren inspecteurs voert de keuring uit en werkt dit uit in een overzichtelijk rapport.

Voor onderstaande keuringen kunt u bij ons terecht:

NEN 3140 keuring

Uw 230-400V installatie wordt nagekeken op gebreken of onveilige situaties. Er uitgebreide rapportage met foto’s en de mate van gevaar is het resultaat. De meest kritische punten dienen direct opgelost te worden. Voor de minder kritische punten heeft u wat langer de tijd. Nadat alles is opgelost wordt een herstelverklaring afgegeven welke u kunt overleggen met uw verzekeraar.

Agro Elektra Inspectie (EBC)

De Agro Elektra Inspectie richt zich op de onderdelen van uw installatie die het grootste gevaar op brand of elektrocutie vormen en toetst de onderdelen aan de normen van NEN1010.

Assimilatiekeuring

We hebben het hier over 2 soorten keuringen. De oude assimilatie armaturen met voorschakel apparaat en de nieuw installatie met elektronische armaturen.

  • De “oudere” installaties worden gecontroleerd op harmonische. Deze harmonische kunnen zorgen voor blindstromen. De energieleverancier berekendvoor deze blindvermogens door op u factuur. In de meeste gevallen zal de veroudering van de condensator in combinatie met de lamp de oorzaak zijn van deze blind vermogens. We maken een heldere rapportage met aanbevelingen.
  • De keuring op elektronische armaturen omvat het meten van de stromen per verdeelkast. Daarbij worden alle installaties met een thermo grafische camera bekeken op mogelijke “hotspots” . Deze “ hotspots” kunnen het gevolg zijn van een slechte verbinding in de installatie. Door dit tijdig te signaleren kan brand voorkomen worden.

Schermdoek keuring

De combinatie (brandbaar) schermdoek en verouderde assimilatie armaturen is in veel gevallen brand oorzaak nummer 1. Het voorkomen hiervan is dus van groot belang. Er wordt tijdens deze keuring gelet op mogelijke gevaren. Het is verplichte keur voor de verzekering. Een uitgebreide rapportage met aanbevelingen is het resultaat.

Heeft u interesse in een keuring of advies? Bel voor meer informatie naar 010 5114052 of neem contact op contactformulier.