Klimaattechniek

Utiliteitsbouw en innovatie zijn bijna synoniem te noemen. Veel sectoren, de glastuinbouw niet in het minst, vragen om duurzame en effectieve oplossingen. Voshol Warmte-Elektrotechniek draagt daar volop aan bij. Het gaat om de juiste (klimaat)techniek op de juiste plek en om een effectieve inrichting van installaties, vaak ook nog zodanig ontworpen dat er ruimte voor groei is, letterlijk én figuurlijk.

Het gas zal steeds minder beschikbaar worden. Om die reden heeft Voshol haar kennis verder uitgebouwd om invulling te geven aan alternatieve energievormen. Zonnepanelen, warmtepompen en energie van derden zullen belangrijk worden. Op al deze terreinen kunt u bij ons terecht. Onze specialisten komen graag poolshoogte nemen, inventariseren wensen en verwachtingen, stellen een plan met een ontwerp op, en dragen op een betrokken wijze zorg voor de plaatsing, opstart en het onderhoud van systemen. Indien nodig integreren en optimaliseren ze bestaande voorzieningen.

Nieuwe telen

Eén van de manieren om snel en eenvoudig uw energiegebruik naar beneden te krijgen is “Het Nieuwe Telen”. Het nieuwe telen staat voor een energiezuinige teeltwijze met een optimale productie. Deze nieuwe aanpak stelt het gewas centraal en vermijdt onnodig verbruik van fossiele brandstoffen. Een simpele installatie aan de gevel zorgt voor het ontvochtigen van de lucht in de kas waardoor er meer schermuren kunnen worden gemaakt. Het warmteverlies is minder en er wordt op de gasrekening bespaard. Met deze nieuwe teeltstrategie is een energiebesparing van 30% of meer ten opzichte van de gangbare teelt mogelijk. Bovendien zijn de productkwaliteit en het teeltresultaat vaak beter dankzij een optimaal kasklimaat.

Wilt u advies over klimaattechniek? Bel voor meer informatie naar 010 5114052 of neem contact op contactformulier.